• Галерия
  • Мисия
  • Доклади и становища
  • За нас
  • Контакти
  • Медия

Copyright © New Europe Research Center 2021

Copyright © New Europe Research Center 2021

Неолибералният модел на глобализация доведе света до всестранна криза. Неговите основни посоки – ерозия на националната държава и изграждане на глобален пазар без административни и политически ограничения – предизвикаха остри социално-икономически напрежения. Фетишизирането на пазара и идеята за трансформиране на демократичното общество в пазарно общество доведоха до задълбочаващи се социални неравенства и регионални дисбаланси. Изнасянето на все повече власт и суверетитет от националните държави към отдалечени от демократичния контрол на гражданите наднационални органи, изправи съвременния свят пред редица нови въпроси за самата същност на демокрацията.

През последните години тези процеси провокираха обществена, политическа и интелектуална реакция в Европа и Америка. Политическо доверие за управление в редица държави получиха демократични алтернативи, които отхвърлят неолибералната и глобалистка матрица, налагана няколко десетилетия като единствено възможна посока за развитие на икономиката и международната система. Идеологическият обрат в управлението на САЩ при администрацията на президента Доналд Тръмп даде тласък и необходимата обществено-политическа легитимност на тенденцията за преодоляване на неолибералния модел. Все в тази посока е промяната в геополитическата арихтектура на света – от еднополюсен свят, доминиран от САЩ, в многополюсен свят, където основните процеси се регулират на базата на динамичните противоречия, конкуренция и взаимно сдържане на трите суперсили – САЩ, Русия и Китай.

В този нов контекст ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА НОВА ЕВРОПА се създава като експертна платформа за идеи и анализи в областта на политическите науки, икономиката и правото, насочени към преосмисляне и отхвърляне на неолибералния модел на глобализация, укрепване на националната държава и дълбока реформа на Европейския съюз в тази посока.

Нашата основна цел е да дадем принос за укрепване, развитие и популяразиране на фундаментални ценности, идеи и принципи като свобода на личността, на съвестта и на вероизповеданието; демократична и суверенна национална държава; солидарност; хуманизъм; международно сътрудничество.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ЗА НОВА ЕВРОПА

Април 2020 г.

София

Copyright © New Europe Research Center 2021

Доклади и становища на Изследователският център за Нова Европа:

Copyright © New Europe Research Center 2021

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА НОВА ЕВРОПА е експертна платформа за идеи и анализи в областта на политическите науки, икономиката и правото, насочени към преосмисляне и отхвърляне на неолибералния модел на глобализация, укрепване на националната държава и дълбока реформа на Европейския съюз в тази посока. В него участват експерти с активна гражданска позиция, които са обединени около ценностите и принципите, посочени в Мисията на изследователския център, запазвайки своята професионална и обществено-политическа независимост.

Експертната дейност на Центъра е профилирана в следните ПРОГРАМНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

КОНСТИТУЦИОННА ПОЛИТИКА

д-р Борислав Цеков – програмен ръководител

Юрист, доктор по конституционно право. Завършил ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, защитил дисертация в Института за държавата и правото при БАН, специализирал в областта на политическите науки и правото в Колежа за държавно управление „Джон Ф. Кенеди“ в Харвардския университет, в Белгия, Португалия, Япония и Южна Африка. Бил е съветник в Правния отдел на Народното събрание (1996-2001). Избран е за народен представител (2001-2005) в 39-то Народно събрание, където е бил член на правната комисия, на Временната комисия за промени в конституцията, зам.председател на Временната проучвателна комисия по религиозни въпроси. Служил е като главен секретар на омбудсмана на РБ (2005-2010), член на Правния съвет на президента на РБ (2017-2019) и на Консултативния съвет по конституционни въпроси при омбудсмана. Бил е президент за България на World Jurist Association, хоноруван лектор по конституционно право и публична администрация в УНСС, ПУ „Паисий Хилендарски“ и ЮЗУ. Основател на Института за модерна политика. Автор на научната монография „Доктрината „Тръмп“ срещу неолибералния глобализъм“ („Маркет пул“, 2019), на „Ню Йорк – олтарът на модерния свят“ („Сиела“, 2011), на научни студии и публикации в областта на правото, както и на множество анализи и коментари в периодичния печат.

ИКОНОМИКА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Румен Гълъбинов – програмен ръководител

Икономист и финансист. Завършил е УНСС като магистър по икономика. Има следдипломни квалификации от Университета на Джорджтаун, Вашингтон, САЩ (Банков рисков мениджмънт), Университет Сeйнт Джон, Колеж по застрахователен и рисков мениджмънт, Ню Йорк, Университета Екситър, Англия (Банки и финанси). Бил е председател на Агенцията за застрахователен надзор, зам.-председател на Комисията по финансов надзор, член на съвета на директорите и изпълнителен директор на “Български Имоти”, част от Vienna Insurance Group. Сега е управител на GrECo JLT BULGARIA/ Part of GrECo International Holding AG. Автор е на книгите „Застраховане на катастрофичните рискове“ („Сиела“, 2012), „Наръчник на застрахователния посредник“ („Тракия-М“, 2003) и на множество публикации по актуални икономически теми в периодичния печат.

ИЗБОРИ И ИЗБОРНИ СИСТЕМИ

Ивилина Алексиева-Робинсън – програмен ръководител

Юрист с богат опит в теорията и практиката на изборните системи и законодателство. Била е експерт при Комисията по въпросите на гражданското общество в 39-то НС и във висшата администрация, изпълнителен директор на Института за модерна политика (2009-2014), председател на Обществения съвет при парламентарната Комисия за взаимодействие с граждански организации и движения в 41-то НС, член на Централната избиралтелна комисия (2005-2010) и неин председател (2014-2019). Под нейно ръководство ЦИК организира 5 избори, 2 национални и 14 местни референдума. Удостоявана е с чуждестранни и международни награди за активен принос в организирането на демократични избори и за гражданско включване. Международен консултант и специален пратеник на ООН, ОССЕ и други международни организации в областта на изборите и демократичните институции. Автор на редица публикации и наръчници.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

д-р Стефан Гайдарски – програмен ръководител

Юрист, доктор по право. Завършил право в СУ „Свети Климент Охридски“ със специализации „Правораздаване“ и „Публична администрация“, защитил дисертационен труд на тема „Наказателноправна защита на трудовите права“ с рецензент проф. Борис Велчев. Преподавател в Юридическия факултет на УНСС и Правно-историческия факултет на ЮЗУ. Автор както в специализирани научни издания, така и с позиции по правни и политически въпроси в издания с най-широк идеен спектър, сред които „Дефакто“, „Труд“, „Дума“, „Гласове“, „Факти“ и други. Адвокат при Софийска адвокатска колегия.

ПРАВА НА ЧОВЕКА

Петър Кичашки – програмен ръководител

Юрист, граждански активист и председател на независимата гражданска организация “Републикански център”. От 2017 г. е член на Комисията за защита от дискриминация. В това качество инициира най-масовата кампания на институцията от нейното създаване – “Достъпна България”. Бил е обучител на сесия за младежи с увреждания, организирана от Съвета на Европа съвместно с Европейската мрежа за независим живот, базирана в Брюксел. Служил е като регионален координатор на мрежата за Южна Европа. Участвал и организирал десетки акции за правата на хората с увреждания. От 2014 г. e изпълнителен директор на Института за модерна политика. Сред създателите е на гражданското Движение “Модерна България”. Eдин от създателите и бивш член на Управителния съвет на браншовата Асоциация на рециклиращата индустрия. От 2020 г. е презседател на сдружение „Републикански център„. Автор е на над 200 статии в периодичния печат и различни онлайн издания, блогър.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ

д-р Петко Петков – програмен ръководител

Доктор по социология, експерт в областта на социалните политики. Изпълнителен директор на Изследователски център „Спекър“. Има богат опит в провеждането на качествени и количествени социологически проучвания.

РЕЛИГИЯ И ДЪРЖАВА

Васил Гергински – програмен ръководител

Завършил е Френската езиковата гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ и туризъм в Аграрния университет в родния си гр. Пловдив. През 2019 -а завършва с отличие специалността „богословие” в създадената от Светия Синод на БПЦ Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий”. Живял е в Съединените щати две години, но се завръща с надеждата, че България може да се промени. Вярва твърдо, че първата и най-важна криза, която трябва да преодолеем, е духовната.

ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

Атанас Черешаров – програмен ръководител

Граждански активист и деец на местното самоуправление. През годините е бил инициатор и основен двигател на множество граждански инициативи и комитети за защита на зелените площи и срещу презастрояването на София, както и за контрол над местната власт при разходване на общинските бюджети и изграждането на пътната инфраструктура. Участва активно в гражданския диалог по повод приемането на Общия устройствен план на София, организиран от първия омбудсман на Република България Гиньо Ганев. Бил е общински съветник и председател на постоянната комисия по граждански права, молби и жалби на Столичния общински съвет.

Copyright © New Europe Research Center 2021

е-mail

neweurope at mail dot bg

телефон

+ 359 883 999 831

Политика за поверителност (GDPR)